Delta i gudstjänsten via webben

Du kan delta i gudstjänsterna i Esse kyrka genom att lyssna via webben.

Länk till webbkyrkan »

Gemensamt Ansvar

 »

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på svenska och finska.

 »

Annorlunda gåva

En Annorlunda gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken du både gläder en vän och hjälper dem som bor i u-länder.

 »