försäljare, medlem i församlingsrådet
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


medlem i församlingsrådet

klasslärare, medlem i församlingsrådet

företagare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

pensionär, medlem i församlingsrådet

produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
maskinförare, medlem i församlingsrådet

ytbehandlare, medlem i församlingsrådet
ämneslärare, medlem i församlingsrådet