Kvällsmöte

sö 29.1 kl. 18.00

Esse församlingshem, Achreniussalen

Här får olika åldrar mötas och vara tillsammans.

Kaj Granlund

Gemensam inledning för alla åldrar. Barnen går sedan till eget program i Arken och Fyren tillsammans med söndagsskolledarna.
Kollekt.
Servering till sist.


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!