Familjegudstjänst, ljuständning för döpta

sö 5.2 kl. 10.00

Esse Kyrka (Magdalena Sofia)

Kyndelsmässodagen var den dag när man välsignade ljusen som stöptes efter julslakten. Nu firar vi för det ljus Jesus är och tänder ljus öfr dem som döptes under 2016

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 48:11-15, Första läsningen: 2 Mos. 33:18-23, Andra läsningen: 1 Tim. 6:13-16, Evangelium: Luk. 2:22-33 (samma text som i första årgången)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Susanne Gunell
Andra : Dörrvärdar Lappfors
-
Musikgrupp: Barnkören, ledare Linda Eriksson och Susanne Gunell
Psalmer: 188 Det finns en plats
Svarsmusik: Barnkören
54:1, 2 och 4 Kristus den rätte Herren
909 Jag har en ängel som följer mig
53 Kristus är världens ljus - kollekt
Slutsång: Barnkören
Kollekt: Insamlingen
Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst (PB 279, 00181 Helsingfors, FI16 2089 1800 0067 75)
Textläsare: Bengt Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Ha gemenskap med Gud och lita på Honom
sö 22.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Sammankomst i bönehuset
sö 29.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

På Guds uppdrag