Gudstjänst

sö 19.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

De uppgifter vi har i Guds arbete på jorden ser olika ut. Men alla behövs

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 44:2-5, Första läsningen: Hos. 10:12-13, Andra läsningen: 1 Kor. 3:7-15, Evangelium: Joh. 4:31-38
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sune Sundelin
Andra : Dörrvärdar Ytteresse nedre
Psalmer: 175
148
208
257
440 kollektpsalm
157
Kollekt: Svenska lutherska evangeliföreningen, för arbetet bland barn och ungdomar.
Textläsare: Kerstin Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!