Mässa

sö 26.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6, Första läsningen: Jer. 8:4-7, Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21, Evangelium: Joh. 12:25-33
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Andra : Dörrvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Sånggrupp medverkar
Psalmer: 59
827
265
Sånggruppen sjunger predikopsalmen
221:1-4
480 kollektpsalm
947
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB210, 00131 Helsingfors,
referenslista)
Textläsare: Majvor Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!