Gudstjänst

sö 5.3 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Det blir ibland fel fast vi hade så goda föresatser och vi lyckas inte hålla det goda vi tänkt. Hur lever vi med den verkligheten

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 4:3-10, Andra läsningen: Jak. 1:12-15, Evangelium: Matt. 16:21-23
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Andra : Vintergruppens konfirmander med i gudstjänsten, kommer direkt från lägret på Pörkenäs. De planerar gudstjänsten under lägret. / Troligen behövs videokanon och predikan blir troligen dialogpredikan framför altaret!
Psalmer: 371 Kristus, uppenbara för oss
348 Till dig jag ropar
367 Hjälp mig, o Jesus
162 Kungör, o Herre, din allmakt
410 Gå varsamt, min kristen
339 Mästare, alla söka dig
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!