Mässa - Messu

sö 12.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Bön och tro - är det bara inbillning att bön hjälper. Eller är det bristen på min egen tro som gör att jag inte ser Herren gripa in?

Helgdag: Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:1-10, Första läsningen: 2. Kung. 20:1-7, Andra läsningen: 1 Kor. 10:12-13, Evangelium: Mark. 9:17-29
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Håkan Granvik
Andra : Dörrvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Lovsångsgruppen
Psalmer: 326 O giv oss, Herre, av den tro
338 En dunkel örtagård
356 Fader, du vars hjärta gömmer
335 Jesus, din ljuva förening att smaka
342 Herre, jag vill bida
349 När vi i högsta nöden står
334 Jordens Herre, möt oss alla
Textläsare: Gerd Granlund


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!