Lunch för daglediga

on 22.3 kl. 12.00

Esse församlingshem Achreniussalen

En eftermiddag med gemensam lunch och innehåll

Margareta Norrgård är dagens gäst. Anmälan till Barbro senast fr 17.3, 040 3100 458.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 23.2 kl. 14.00

Esselunden

må 26.2 kl. 14.00

Essehemmet

Syföreningen

Församlingens gemensamma syförening
on 14.3 kl. 14.30

Esse annan lokal