Lunch för daglediga

on 22.3 kl. 12.00

Esse församlingshem Achreniussalen

En eftermiddag med gemensam lunch och innehåll

Margareta Norrgård är dagens gäst. Anmälan till Barbro senast fr 17.3, 040 3100 458.


Arrangör

Esse församling

Se också

on 26.9 kl. 14.30

Esse annan lokal

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!
fr 28.9 kl. 17.30

Esselunden