Familjegudstjänst för de yngsta

sö 26.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Jungfru Maria var inte gudomlig men hon hade en stor uppgift. Vi firar en familjegudstjänst så den passar dem som inte går i skolan ännu.

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Psaltarpsalm: Första läsningen: 1 Mos. 3:8-15, Andra läsningen: Gal. 4:3-7, Evangelium: Luk. 1:39-45
Tema: Herrens tjänarinna
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Assistenter: Häger Mariann
Andra : Dörrvärdar Lappfors
Musikgrupp: Församlingskören, Dagklubben
Psalmer: 909
809
58: 2, 4, 5
862
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar
förnyelse, utbildning och information.
Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.,
(c/o Förbundssekreterare Pia Valtanen,
Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola
Övrig information: Idag kl 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Tore Jungerstam.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Simon Tallgren, Öhland.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Frantz. Sång av killarna från Storgjuto. Textläsare Ritva Kronqvist, dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!