Gudstjänst

sö 2.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Det kan vara svårt att fatta att Gud måste ta en väg genom lidande och död för att kunna rädda mänskligheten

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 43:2-5, Första läsningen: Jes. 65:1-3, Andra läsningen: Ef. 2:12-16, Evangelium: Luk. 13:31-35
Tema: Lidandets söndag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Nils-Oscar Frantz
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Killarna från Storgjuto sjunger
Psalmer: 256
-
86
433
808 kollektpsalm
847
Kollekt: För Slef:s missionsarbete, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (referenslista)
Textläsare: Ritva Kronqvist
Övrig information: Idag kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl 14: Syföreningen i Essehemmet.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
-kl 19: KU-kretsens årsmöte i församlingshemmet, Fyren. Leon Jansson deltar.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden.
-kl. 15.30: Pensionärssångarna i Essehemmet.
-kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
-kl 11: söndagsskolans korsvandring i församlingshemmet.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 30.9 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sångstund

Välkommen