Torsdagsskola

to 6.4 kl. 19.00

Punsar Bönehus

För dig som går i åk 6 och 7

Torsdagsskolan är en kvällssöndagsskola för barn och ungdomar i årskurs 6 och 7.


Arrangör

Punsar bönehusförening

Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!