Söndagsskola med korsvandring

sö 9.4 kl. 11.00

Esse församlingshem Fyren

Vandring mot korset

Vi följer Jesus på hans väg mot Golgata.


Se också

sö 25.2 kl. 10.00

Punsar Bönehus

sö 25.2 kl. 11.00

Esse annan lokal

Söndagsskola i Bäckby skola

Välkommen till söndagsskolan
ti 6.3 kl. 9.30

Ytteresse bönehus

Föräldra-barn

För barn 0-5 år tillsammans med en vuxen.