Söndagsskola med korsvandring

sö 9.4 kl. 11.00

Esse församlingshem Fyren

Vandring mot korset

Vi följer Jesus på hans väg mot Golgata.


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!