Familjegudstjänst

sö 16.4 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Livet segrade för att vi skall få leva

Helgdag: Påskdagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 118:15-23 (24), Första läsningen: Hos. 6:1-3 (samma text som i första årgången) eller Hes. 37:1-14, Andra läsningen: 1 Kor. 15:12-22, Evangelium: Joh. 20:1-10
Tema: Kristus är uppstånden
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Överesse
Musikgrupp: sång av ungdomar
Håkan Ahlvik musik
Psalmer: 90
Gud vår Gud
Svarsmusik 851
852
100
98 kollekt
853
Kollekt: För
att förbättra kvinnors utkomst.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Elisabet Smeds


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!