Högmässa, lunch efteråt i församlingshemmet

sö 23.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

De såg verkligen att Jesus lever

Helgdag: 1. söndagen efter påsk
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 116:1-9, Första läsningen: Sak. 8:6-8, Andra läsningen: Apg. 3:12-20, Evangelium: Joh. 21:1-14
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Albert Häggblom,Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Nådens vind, dirigent Tor Lindén
Psalmer: 536
Gud vår gud
248
Predikopsalmen sjungs av Nådens vind
223
854 kollekt
532
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningens arbete i främre Asien.
Textläsare: Viveca Björk


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!