Gudstjänst

sö 30.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Det behövs goda ledare, och den som vi följer måste vi kunna lita på. Sådan är Jesus!

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Texter: Första läsningen: Jer. 23:1-4, Andra läsningen: 1 Petr. 5:1-4, Evangelium: Joh. 21:15-19
Tema: Den gode herden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Ytteresse nedre
Musikgrupp: Lovsångsgruppen
Psalmer: 400
Gud vår Gud
Svarsmusik: Lovsångsgruppen
394
Predikopsalmen: Lovsångsgruppen
883 kollektpsalmen
Slutpsalm/sång: Lovsångsgruppen
Kollekt: Ylivieska församling, för byggandet av en ny kyrka. Ylivieska kyrka förstördes i en brand på påsklördagen för ett år sen, 26.3.2016.
-
Textläsare: Niclas Fagerholm
-
Läger för 12-14-åringar hålls i sommar 6-8.6 på lägergården Svedja. Mera info och anmälan på www.esseforsamling.fi.
-
Anmälningar till nästa års skriftskola kan nu göras via www.esseforsamling.fi.


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!