Gudstjänst

sö 7.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Lovsång till Herren

Helgdag: Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 66:3-9, Första läsningen: Jes. 54:7-10, Andra läsningen: 1 Pet.r 1:3-9 eller 2 Kor. 4:16-18, Evangelium: Joh. 17:11-17
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Ravall Bill
Andra : Dörrvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: GloriEss medverkar med sång
Psalmer: 583 Min Frälsare lever
570 Eja, mitt hjärta
566 Hur mäktig är den sabbat
584 Jag har ett hem
575 Hur suckar du, min själ, i banden
555 Jag vandringsman är
Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågapräs-
ten.fi. Förbundet Kristen Skolu
ngdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Bokarbetaregatan 4 A 3, 00170
Helsingfors, Aktia FI54 4055 4720 0422 80)
Textläsare: Kristian Nyman


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 22.9 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

Sångafton

Sångafton i Ytteresse bönehus
sö 23.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!