Gudstjänst

sö 7.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Lovsång till Herren

Helgdag: Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 66:3-9, Första läsningen: Jes. 54:7-10, Andra läsningen: 1 Pet.r 1:3-9 eller 2 Kor. 4:16-18, Evangelium: Joh. 17:11-17
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Ravall Bill
Andra : Dörrvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: GloriEss medverkar med sång
Psalmer: 583 Min Frälsare lever
570 Eja, mitt hjärta
566 Hur mäktig är den sabbat
584 Jag har ett hem
575 Hur suckar du, min själ, i banden
555 Jag vandringsman är
Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågapräs-
ten.fi. Förbundet Kristen Skolu
ngdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Bokarbetaregatan 4 A 3, 00170
Helsingfors, Aktia FI54 4055 4720 0422 80)
Textläsare: Kristian Nyman


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!