Gudstjänst

sö 21.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

För vems skull ber du? För att andra skall tro att du är from eller för att du behöver få hjälp av Herren?

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Texter: Första läsningen: Dan. 9:17-19, Andra läsningen: Rom. 8:24-28, Evangelium: Matt. 6:5-13
Tema: Hjärtats samtal med Gud
Liturg: Harry Backström
Predikant: Harry Backström
Kantor: Sune Sundelin
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Överesse
Musikgrupp: Samuel Forsblom trumpet
Psalmer: 382
328
333
549 kollekt
315
Kollekt: Kollekt för freds-
och försoningsarbete i Mellanöstern, Finska Missionssällskapet r.f.,
(PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Bengt Forsblom
Övrig information: Kransnedläggning vid de stupades gravar


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Ha gemenskap med Gud och lita på Honom
sö 22.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Sammankomst i bönehuset
sö 29.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

På Guds uppdrag