Gudstjänst

sö 28.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Du kan få hjälp av Herren!

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Första läsningen: 1 Kung. 19:8-13, Andra läsningen: Apg. 1:12-14, Evangelium: Joh. 7:37-39
Tema: Väntan på den heliga Anden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Lappfors
Psalmer: 142: 1-3 Herre när din dag är inne
892 Öppna dina slutna händer
115 Helige Ande låt nu ske
322 Sanningens ande (pred)
110 Ande, nådens källa (kollekt)
307: 3-4 Vår psalm är ännu allt för svag
Kollekt: För Söndag i Blomstertid.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Jonas Forsblom


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!