Församlingskören

to 1.6 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kören övar inför sommarens radiogudstjänst

Bill Ravall


Arrangör

Esse församling

Se också

on 2.5 kl. 14.00

Esselunden

Allsång

Marthorna och Pensionärssångarna

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet