Gudstjänst

sö 4.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Den Helige Ande är inte farlig eller skrämmande utan Guds stöd till oss

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Första läsningen: Jer. 31:31-34, Andra läsningen: Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången), Evangelium: Joh. 14:15-21
Tema: Den heliga Andens utgjutande
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Församlingskören
Psalmer: 118
110 församlingen sjunger verserna 2,4,5. Församlingskören sjunger 1,3
883
116
111:6-8
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom, för sång- och musikverksamhet.
Textläsare: Ritva Kronqvist


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!