Gudstjänst

sö 11.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kristen tro är inte en kall beskrivning av en Gud. Den är en relation med en Gud fylld av nåd. Den är förundran och tillbedjan.

Helgdag: Treenighetssöndagen
Texter: Första läsningen: Job 37:21-24 eller Pred. 8:16-17, Andra läsningen: Ef. 4:1-6, Evangelium: Joh. 15:1-10
Tema: Den dolde Guden
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Sune Sundelin
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Ytteresse nedre
Psalmer: 289 Herren vår Gud är en konung
298 Helig, helig, helig
147 Allena Gud i himmelrik
279 Gud, vår Gud, vi lovar dig, kollekt
294 O att min Gud jag kunde lova
Kollekt: För Sjömanskyrkans arbete, Finlands Sjömanskyrka r.f.
Textläsare: Majvor Forsblom
Övrig information: Onsdag kl. 18: Församlingskören övar i Achreniussalen.
- kl. 19: Ungdomskören övar i Achreniussalen.
Fredagkväll: Ungdomarna besöker Hällsand sommarhem i Jakobstad. Gemensam start från Fyren kl. 19.30.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan, Björk, Ravall.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-kl. 18: Musik i junikvällen i kyrkan, sång Johanna Eriksson. Stråkkvartett under ledning av Folke Nylund.


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!