Musik i Junikvällen

sö 18.6 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Musik i junikvällen

Sång Johanna Eriksson, Stråkmusik Quartetten ledare Folke Nylund, Andakt Monica Cederberg, Bill Ravall. Kollekt: diakonin behövande familjer


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!