Gudstjänst

lö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Midsommardagen är inte bara fest. Den sammanfaller med Johannes Döparnes budskap om att vända om och göra Herrens vilja.

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 92:2-6, Första läsningen: Jes. 51:3-6, Andra läsningen: Apg. 14:15-17, Evangelium: Luk. 1:57-66 (samma text som i första årgången)
Tema: Vägröjaren
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Christel Nyman, sång
Psalmer: 535:1-3
302
923
539 kollekt
924
Kollekt: för verksamheten på stiftsgården Lärkkulla.
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola
Övrig information: I morgon kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Lampa, Ravall.
I morgon kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden, Lampa, Ravall.
Fr kl. 15: Nattvardsgång i Essehemmet, Granlund, Ravall.
Sö 2.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
-


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!