Gudstjänst

sö 25.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Det finns speciella tillfällen när Jesus kallar oss. Om vi tvekar kan de gå förbi oss.

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Sak. 1:3-6, Andra läsningen: 1 Kor. 1:26-31, Evangelium: Luk. 19:1-10
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Överesse
Psalmer: 128
148
420
933
925 kollekt
407
Kollekt: Kyrkans Central för det svenska arbetet; för utvecklandet av omsorgsarbetet.
Textläsare: Kerstin Forsblom
Övrig information: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden, Lampa, Ravall.
Fr kl. 15: Nattvardsgång i Essehemmet, Granlund, Ravall.
Sö 2.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
-


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!