Konfirmationsmässa

sö 2.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sommarlägrets konfirmander blir konfirmerade

Helgdag: 4. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 61:10-11, Evangelium: Luk. 15:11-32
Tema: Förlorad och återfunnen
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Ytteresse
Musikgrupp: Konfirmander och hjälpledare medverkar med sång
Psalmer: 188 Psb "Det finns en plats i en stor trygg famn"
Gud vår Gud
14 Lovsångshäftet "Hosianna" (på papper)
310 Psb "Namnet Jesus" Kollekt
311 Psb " Sången om Kristus" Kollekt
Under nattvarden: 229, 874, 876
390 Psb "Tryggare kan ingen vara"
Kollekt: Församlingens ungdomsarbete
Textläsare: Hjälpledare


Se också

ti 19.2 kl. 9.30

Ytteresse bönehus

ti 19.2 kl. 17.00

Ytteresse bönehus

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!