Sommarmöte

sö 9.7 kl. 10.00

Punsar Bönehus

Inför Guds ansikte

Sommarmötet fortsätter


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 25.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Konfirmation av vintergruppen
sö 25.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!