Gudstjänst

sö 16.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

De närmaste apostlarna kring Jesus har en alldeles speciell roll i att föra den kristna tron vidare sådan som Jesus gav den

Helgdag: Apostladagen
Texter: Första läsningen: Hes. 2:1-8, Andra läsningen: Ef. 2:19-22, Evangelium: Matt. 16:13-19
Tema: I Herrens tjänst
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Ray Sven-Olof
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Andra : Dörrvärdar Lappfors.
Släkten Lillkung-Kings släktträff inleds i.o.m. gudstjänsten.
Musikgrupp: Sång Åsa Forsbacka och Sören Lillkung.
Psalmer: 423
Gud vår Gud
Svarsmusik
417
206
534 kollekt
485
Kollekt: Kyrkans diakonifond
Textläsare: Riitta Sandbacka
Övrig information: Idag kl. 16: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Lampa.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ray.


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!