Högmässa

sö 23.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Verklig kärlek betyder att vi också avstår egna rättigheter och förmåner och tänker på andra. Kärleken är viktigare än det materiella.

Helgdag: Sjunde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 28:1-2, 6-9, Första läsningen: 1 Sam. 15:22-26, Andra läsningen: Jak. 2:8-13, Evangelium: Mark. 10:17-27
Tema: Kärlekens lag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ray Sven-Olof
Kyrkväktare: Esse Nya kyrkväktaren
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Psalmer: 482 Ett vänligt ord kan göra under
165 Gammal är kyrkan
291 Lova vill jag Herran, Herran
251 Vår Gud har av barmhärtighet (efter predikan)
539 En vänlig grönskas (kollekten)
232 Dina blev vi ren som späda (under HHN)
583 Min Frälsare lever
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningens avdelning i Esse-Kållby.
Textläsare: Mary Sjö


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!