Gudstjänst

sö 30.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Att få se med egna ögon vem Jesus är.

Helgdag: Kristi förklarings dag
Texter: Andra läsningen: Upp. 1:9-18, Evangelium: Mark. 9:2-8
Tema: Kristus förhärligad
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Psalmer: 121 Vår blick mot helga berget går
175 Käre Jesus, vi är här
371 Kristus, uppenbara för oss
120 På berget i förklarat sken
122 Sorlet har dött
297 Gud, allsmäktige, må alla
Kollekt: för Sjömanskyrkans arbete i Raumo och Kemi hamn, Finlands Sjömanskyrka r.f.
Textläsare: Elisabet Smeds


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!