Gudstjänst med välsignelse inför det nya läsåret

sö 13.8 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Alla har fått uppgifter och förmåga att vårda. Vid gudstjänsten kommer eleverna i olika åldrar att bli välsignade inför skolstarten.

Helgdag: Tionde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ordspr. 14:21-22, 25, 31, Evangelium: Matt. 25:14-30
Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Andra : Dörrvärdar Överesse
Psalmer: 318 Min gode Gud, jag beder dig
467 Sänd av himlens sol en strimma
249 Herre, du har anförtrott
466 Herre, din dag var också lik
Textläsare: Paula Ahlvik


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!