Högmässa

sö 20.8 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Att ta vara på den tid vi lever

Helgdag: Elfte söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jer. 6:16-19, Andra läsningen: Rom. 11:17-24, Evangelium: Luk. 4:23-30
Tema: Kallelsetider
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Andra : Dörrvärdar Ytteresse nedre
Musikgrupp: Sång av Storgjutokören
Psalmer: 485
148
353:1-4
322
228
477 kollekt
330
Kollekt: För arbetet för
frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.,
(Sandvikskajen 13,00180 Helsingfors,
FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Madelén Ahlvik
Övrig information: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
On 23.8 kl. 18: Andakt i Signegården, Cederberg, Ravall.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden, Ravall.
-kl. 15: Andakt i Essehemmet, Bengt Forsblom.
-kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Ray.


Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!