Högmässa

sö 3.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Hur blir vi hela människor?

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21, Andra läsningen: Jak. 3:2-12, Evangelium: Matt. 12:33-37
Tema: Jesus vår helare
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Peter Silvan
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Psalmer: 175
148
482
945
228
898
461
Kollekt: För kyrkbygge i Fatick, Senegal. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsing-
fors, referenslista)
Textläsare: Niclas Fagerholm
-
Övrig information: Idag kl.14: Sammankomst i Punsar bönehus.

Terminsstarter v. 36:
Ti 5.9 kl. 9.30: Föräldra-barn i Ytteresse bönehus. Jessica Holmström.
On 6.9 kl. 15.15: Barnkören i Achreniussalen, Ravall.
- kl. 18: Församlingskören i Achreniussalen, Ravall.
To 7.9 kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet. Jessica Holmström.
- kl. 15.30-16.30: Musikverkstaden i Achreniussalen, Ravall, Häger, Gunell.
- kl. 17: Gloriess, en kör för alla, i Achreniussalen, Ravall.
- kl. 19: Föräldrasamling i Achreniussalen, för vinterskriftskolan (och dagskriftskolan?).
Fr 8.9 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ravall.
- kl. 18: Hjälpledarskolningen startar i Fyren, Öhland.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.
Lö 9.9 kl. 19: Sammankomst i kyrkan, Jouko Talonen.
Sö 10.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Ravall. Textläsare Bengt Forsblom, dörrvärdar Ytteresse övre.
-


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!