Pensionärssångarna övar

fr 8.9 kl. 15.00

Essehemmet

Pensionärssångarna

Pensionärssångarna sjunger tillsammans med Bill Ravall i Essehemmet.


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!