Högmässa

sö 17.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Ingen orsak att tacka, svårt känna tacksamhet, tacksam för precis allt - här är några inställningar till tack. Vad säger vi kristna om tacksamheten?

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 24:14-16, Andra läsningen: 2 Kor. 9:6-15, Evangelium: Joh. 5:1-15
Tema: Tacksamhet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Andra : Dörrvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Psalmer: 181
286:3
287
307
228
803
Under nattvarden sjungs: 874,876,802
295

Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i finska
hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.
Textläsare: Jonas Forsblom

Övrig information:
Sö kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö kl. 19: Önskesångstund i kyrkan.
Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Ti kl. 9.30: Föräldra-barn i Ytteresse bönehus.
- kl. 16.45: Pop-klubben i Ytteresse bönehus.
- kl. 18.45: Tweenies i Fyren.
- kl. 19: Symöte i Ytteresse bönehus.
On kl. 12: Lunch för daglediga i Achreniussalen, gäst Gunhild Berger.
-kl. 15.15: Barnkören i Achreniussalen.
-kl. 18: Församlingskören i Achreniussalen.
To kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet, Arken.
- kl. 15.30: Musikverkstaden i Achreniussalen.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden.
- kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- kl. 18: Hjälpledarskolning i Fyren.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 24.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- Söndagsskolstarter kl. 10 i Punsar bönehus och kl. 11 i Bäckby skola.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 30.9 kl. 19.00

Ytteresse bönehus

Bibeldagar vid Mästarens fötter

Bibeldagar vid Mästarens Fötter
sö 1.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Änglarna stora kämpar och aktiva Guds skapelser

Nattvardsmässa

Nattvardsgång i församlingshemmet