Högmässa

sö 17.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Ingen orsak att tacka, svårt känna tacksamhet, tacksam för precis allt - här är några inställningar till tack. Vad säger vi kristna om tacksamheten?

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 24:14-16, Andra läsningen: 2 Kor. 9:6-15, Evangelium: Joh. 5:1-15
Tema: Tacksamhet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Andra : Dörrvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Psalmer: 181
286:3
287
307
228
803
Under nattvarden sjungs: 874,876,802
295

Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i finska
hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.
Textläsare: Jonas Forsblom

Övrig information:
Sö kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö kl. 19: Önskesångstund i kyrkan.
Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Ti kl. 9.30: Föräldra-barn i Ytteresse bönehus.
- kl. 16.45: Pop-klubben i Ytteresse bönehus.
- kl. 18.45: Tweenies i Fyren.
- kl. 19: Symöte i Ytteresse bönehus.
On kl. 12: Lunch för daglediga i Achreniussalen, gäst Gunhild Berger.
-kl. 15.15: Barnkören i Achreniussalen.
-kl. 18: Församlingskören i Achreniussalen.
To kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet, Arken.
- kl. 15.30: Musikverkstaden i Achreniussalen.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden.
- kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- kl. 18: Hjälpledarskolning i Fyren.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 24.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- Söndagsskolstarter kl. 10 i Punsar bönehus och kl. 11 i Bäckby skola.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!