Bibeldagar vid Mästarens fötter

lö 30.9 kl. 19.00

Ytteresse bönehus

Bibeldagar vid Mästarens Fötter

Bo-Greger Nygård, Kaj Granlund, Bill Ravall. Sång Teres-kvartetten.
Servering, lotteri.


Arrangör

Esse församling

Se också

Gudstjänst

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!

FÖRSAMLINGSVAL

Val av medlemmar till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
sö 18.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!