Bibeldagar vid Mästarens fötter

sö 1.10 kl. 14.00

Ytteresse bönehus

Bibeldagar vid Mästarens Fötter

Magnus och Anna Dahlbacka medverkar med predikan och information från missionsfältet i Samburu, Kenya.
Sång och musik gitarrgruppen Salem.
Servering, lotteri


Arrangör

Esse församling

Se också

Gudstjänst

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!

FÖRSAMLINGSVAL

Val av medlemmar till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
sö 18.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!