Familjegudstjänst

sö 1.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Änglarna stora kämpar och aktiva Guds skapelser

Helgdag: Mikaelidagen
Texter: Andra läsningen: Hebr. 1:14-2:4, Evangelium: Matt. 18:1-6 (7-9) 10
Tema: Änglarnas dag
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Borgmästars Linda,Häger Mariann
Kyrkvärdar : Konfirmandgrupp 1
Musikgrupp: Dagklubben. Petter Eriksson, saxofon

Psalmer: 188
152
Dagklubben sjunger "Svarsmusik"
909
454 kollekt
908
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f.,

Textläsare: Kerstin Forsblom

Övrig information: Krigsveteranförbundet firar sina 60 år och traditionsföreningen har därför kransnedläggning vid de stupades gravar efter gudstjänsten

Idag kl. 12: Pensionärernas gemenskapsdag i församlingshemmet. Lunch. Nattvard.
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Idag kl. 14: Bibeldagarna i Ytteresse bönehus fortsätter. Vid Mästarens fötter. Magnus Dahlbacka predikar och Anna Dahlbacka berättar om missionärslivet i Samburu, Kenya. Gitarrgruppen Salem medverkar.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
Fr kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Fr kl. 20-24: Konfirmandkväll i Fyren, hjälpledarna är med.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling