Församlingskören

on 4.10 kl. 18.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Vi upptäcker musik tillsammans

Bill Ravall


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!