Högmässa

sö 8.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Adertonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Amos 5:21-24, Andra läsningen: Kol. 2:16-23, Evangelium: Mark. 2:18-22
Tema: En kristen människas frihet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ray, Sven-Olof
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp

Psalmer:
828
286:3
408
906
228
824 kollekt
492

Kollekt: Luthersk Inremission r.f.; för evangelisations- och för diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet.

Textläsare: Majvor Forsblom

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällspredikan i Ytteresse bönehus, Joakim Förars.
Må 9.10 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On 11.10 kl. 19: Öppen inbjudan till alla församlingsmedlemmar: Diskussionstillfälle kring församlingens verksamhet, i församlingshemmet. Vad vill vi? Hur gör vi? Vem är med?
Fr 13.10 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Sö 15.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Ravall.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!