Gudstjänst

sö 15.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Våra relationer eller till andra och till Herren

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 10:12-13, Andra läsningen: 1 Joh. 2:15-17, Evangelium: Mark. 12:28-34
Tema: Det dubbla kärleksbudet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: David Ahlvik
Kyrkväktare: Peter Silvan
Andra : Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Lovsångsgruppen

Psalmer: Lovsångsgruppen inleder
479 Kärlek av höjden
Gud vår Gud vi lovar dig
Svar: Lovsångsgruppen
419 Var är den skatt som bliver
553 Guds kärlek är som stranden
433 Herre du vandrar försoningens väg (kollektpsalm)
299:5-6 Så vill jag din min Jesus bliva

Kollekt: Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsmission r.f.

Textläsare: Kristian Nyman

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
On kl. 13.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
To kl. 14: Andakt i Esselunden.
Fr kl. 16: Nattvard i Essehemmet.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.

Lyssna direkt här


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Tredje söndagen efter påsk, tema "Guds folks hemlängtan"
sö 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus