Gudstjänst

sö 15.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Våra relationer eller till andra och till Herren

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 10:12-13, Andra läsningen: 1 Joh. 2:15-17, Evangelium: Mark. 12:28-34
Tema: Det dubbla kärleksbudet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: David Ahlvik
Kyrkväktare: Peter Silvan
Andra : Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Lovsångsgruppen

Psalmer: Lovsångsgruppen inleder
479 Kärlek av höjden
Gud vår Gud vi lovar dig
Svar: Lovsångsgruppen
419 Var är den skatt som bliver
553 Guds kärlek är som stranden
433 Herre du vandrar försoningens väg (kollektpsalm)
299:5-6 Så vill jag din min Jesus bliva

Kollekt: Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsmission r.f.

Textläsare: Kristian Nyman

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
On kl. 13.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
To kl. 14: Andakt i Esselunden.
Fr kl. 16: Nattvard i Essehemmet.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.

Lyssna direkt här


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 30.9 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sångstund

Välkommen