Gudstjänst

sö 22.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Ha gemenskap med Gud och lita på Honom

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 8:11-15, Andra läsningen: 2 Kor. 1:18-22, Evangelium: Joh. 9:24-38
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Susanne Gunell
Andra : Konfirmandgrupp 4
Psalmer: 355, 828, 344, 913 Bär mig över djupen (predikopsalm), 901, 339:4-6
Kollekt: för Ansvarsveckan; Ekumeniska rådet i Finland.
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola

Klicka för att lyssna direkt


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Tredje söndagen efter påsk, tema "Guds folks hemlängtan"
sö 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus