Högmässa

sö 29.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

På Guds uppdrag

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 31:6-8, Andra läsningen: Kol. 1:9-11, Evangelium: Luk. 10:1-12
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Sven-Olof Ray
Andra : Konfirmandgrupp 5
Psalmer: 444 Ett Kristusbrev till världen
149:3 Högt lovade treenighet
Svar: 897 Herre sänd mig
215 1-5 Säll den som håller Jesus kär

423 Räds ej bekänna
434: 1-5 På denna jord, vår Herres verk
225 Som spridda sädeskornen
430 Du som gick före oss
Kollekt: För att främja fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Gerd Granlund


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 6.3 kl. 16.45

Ytteresse bönehus

P.o.P.-klubben

För åk 1-3
ti 6.3 kl. 18.45

Esse församlingshem Fyren

Tweenies

För åk 4-6
ti 13.3 kl. 16.45

Ytteresse bönehus

P.o.P.-klubben

För åk 1-3