Församlingskören

on 1.11 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi upptäcker musik tillsammans

Bill Ravall


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!