Högmässa

lö 4.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Finns det helgon och vem är de i så fall?

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 89:6-8, 16-19, Första läsningen: Jes. 60:18-21, Andra läsningen: Upp. 21:1-4, Evangelium: Matt. 5:1-12 (samma text som i första årgången)
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sven-Olof Ray
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Andra : Konfirmandgrupp 6
Musikgrupp: Sång av "Birgittas kör", ledare Birgitta Flinck.
-
Psalmer:
585:1-2 Upp, du min själ och sjung
298 Helig, helig, helig
129 För alla helgon (dagens psalm)
933 Som pilgrimmer (predikopsalm)
582 De skall gå
127 Den stora vita skaran där (kollekt och beredelse)
under HHN: 288 Till måltid
561: 5-6 Då kallar Gud Son
133 Helgonen har funnit friden

Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,

Textläsare: Ritva Kronqvist

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne av de församlingsmedlemmar som avlidit under året. Granlund, Forsblom, församlingskören.
Sö 5.11 kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsgudstjänst i kyrkan, Granlund, Ray. Lovsångsgruppen, blåsmusiker från Esse.
Må 6.11 kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ann-Christin Storrank.
To 9.11 kl. 19: Sommarskriftskolans föräldrasamling i Achreniussalen.
Lö 11.11 kl. 11-13: Älgköttsoppa säljs för missionen, hembakt, lotteri. Ta egna kärl med!
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 23.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 23.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!

Kvällsmöte för alla åldrar

Välkommen till en kväll med gemenskap för alla åldrar!