Ljuständning till minne av dem som avlidit under året

lö 4.11 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi tänder ljus för församlingsmedlemmar som dött sedan Alla Helgons dag.

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Upp. 21:1-4, Evangelium: Matt. 5:1-12
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd

Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Bengt Forsblom
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Monica Cederberg

Dörrvärdar: Lappfors
Musikgrupp: Församlingskören

Psalmer:
585 Upp, du min själ och sjung
298 Helig, helig, helig
129 För alla helgon
127 Den stora vita skaran där
133 Helgonen har funnit friden
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,

Textläsare: Mary Sjö


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 17.8 kl. 17.30

Esselunden

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!