Ljuständning till minne av dem som avlidit under året

lö 4.11 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi tänder ljus för församlingsmedlemmar som dött sedan Alla Helgons dag.

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Upp. 21:1-4, Evangelium: Matt. 5:1-12
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd

Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Bengt Forsblom
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Monica Cederberg

Dörrvärdar: Lappfors
Musikgrupp: Församlingskören

Psalmer:
585 Upp, du min själ och sjung
298 Helig, helig, helig
129 För alla helgon
127 Den stora vita skaran där
133 Helgonen har funnit friden
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,

Textläsare: Mary Sjö


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 22.6 kl. 17.30

Esselunden

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst