Kvällsgudstjänst

sö 5.11 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Reformation betyder att ta fram det centrala i den kristna tron

Helgdag: Reformationsdagen
Texter: Första läsningen: Jer. 15:19-21, Andra läsningen: Rom. 5:1-11, Evangelium: Matt. 16:1-4
Tema: Trons grund
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sven-Olof Ray
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar: Ytteresse nedre

Musikgrupp: Lovsångsgruppen, blåsmusik med blåsmusiker från Esse

Psalmer:
157 Behåll oss, Herre, vid ditt ord
147 Allena Gud i himmelrik
169 Guds menighet
860 Längtan fyller
154 Vår Gud är oss en väldig borg
166:2 Så får vi hoppfullt vandra

Kollekt: För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska
Evangeliföreningen r.f.

Textläsare: Mia-Lina Salo

Övrig information:
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ann-Christin Storrank.
To kl. 19: Sommarskriftskolans föräldrasamling i Achreniussalen.
Lö kl. 11-13: Älgköttsoppa säljs för missionen. Även försäljning av hembakt, samt lotteri. Ta egna kärl med!
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Forsblom.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!