Kvällsgudstjänst

sö 5.11 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Reformation betyder att ta fram det centrala i den kristna tron

Helgdag: Reformationsdagen
Texter: Första läsningen: Jer. 15:19-21, Andra läsningen: Rom. 5:1-11, Evangelium: Matt. 16:1-4
Tema: Trons grund
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sven-Olof Ray
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar: Ytteresse nedre

Musikgrupp: Lovsångsgruppen, blåsmusik med blåsmusiker från Esse

Psalmer:
157 Behåll oss, Herre, vid ditt ord
147 Allena Gud i himmelrik
169 Guds menighet
860 Längtan fyller
154 Vår Gud är oss en väldig borg
166:2 Så får vi hoppfullt vandra

Kollekt: För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska
Evangeliföreningen r.f.

Textläsare: Mia-Lina Salo

Övrig information:
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ann-Christin Storrank.
To kl. 19: Sommarskriftskolans föräldrasamling i Achreniussalen.
Lö kl. 11-13: Älgköttsoppa säljs för missionen. Även försäljning av hembakt, samt lotteri. Ta egna kärl med!
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Forsblom.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!