Gudstjänst

sö 12.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Räcker det bara med att säga förlåt?

Helgdag: Tjugotredje söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 13:5-11, 14-16, Andra läsningen: 1 Petr. 3:8-12, Evangelium: Matt. 18:15-22
Tema: Förlåt varandra
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Bengt Forsblom
Kyrkväktare: Forsblom Tomas

dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers

Psalmer:
458:1-3 Allt mänskosläktet av ett blod
317; 6-7 Är jag svag
Svar: 889
359 Till dig ur hjärtegrunden (dagens psalm)
348: 3-5 Hjälp mig att jag av hjärtats grund (predikopsalm)
407: 1-6 O Jeus styr min vandring så
471 Jublande lyfter vi här våra händer
-
Kollekt: för utvecklande och upprätthållande av retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen Snoan.
-
Textläsare: Riitta Sandbacka
-
Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
-kl. 18: Samvaro och bibelläsning hos Kerstin och Bengt Forsblom.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
Fr kl. 15: Andakt i Essehemmet, Granlund, Gunell.
Sö kl. 18: (Obs tiden!) Kvällsgudstjänst i kyrkan, Granlund, Gunell.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!