Gudstjänst

sö 12.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Räcker det bara med att säga förlåt?

Helgdag: Tjugotredje söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 13:5-11, 14-16, Andra läsningen: 1 Petr. 3:8-12, Evangelium: Matt. 18:15-22
Tema: Förlåt varandra
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Bengt Forsblom
Kyrkväktare: Forsblom Tomas

dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers

Psalmer:
458:1-3 Allt mänskosläktet av ett blod
317; 6-7 Är jag svag
Svar: 889
359 Till dig ur hjärtegrunden (dagens psalm)
348: 3-5 Hjälp mig att jag av hjärtats grund (predikopsalm)
407: 1-6 O Jeus styr min vandring så
471 Jublande lyfter vi här våra händer
-
Kollekt: för utvecklande och upprätthållande av retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen Snoan.
-
Textläsare: Riitta Sandbacka
-
Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
-kl. 18: Samvaro och bibelläsning hos Kerstin och Bengt Forsblom.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
Fr kl. 15: Andakt i Essehemmet, Granlund, Gunell.
Sö kl. 18: (Obs tiden!) Kvällsgudstjänst i kyrkan, Granlund, Gunell.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!