Församlingskören

on 15.11 kl. 18.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Vi upptäcker musik tillsammans

Bill Ravall


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Ungdomskören

Ungdomskören övar

Församlingskören

Vi gör musik tillsammans i kör