Bibelsits

sö 19.11 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

-

Vi läser en bibeltext och funderar tillsammans kring den utifrån ett färdigt material med frågor och tankar kring texten.


Arrangör

Slef Esse-Kållby

Se också

fr 20.10 kl. 16.00

Essehemmet

Nattvard i Essehemmet

Andakt med nattvardsgång
sö 22.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Ha gemenskap med Gud och lita på Honom
sö 22.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Sammankomst i bönehuset